विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी
फॅक्स क्रमांक : ०७२१-२६६२७८२

Website: www.amravatidivision.gov.in  Email: divcom.amravati@maharashtra.gov.in, amravati_divcom@rediffmail.com

जिल्हा

अधिकार्‍याचे नाव

एसटीडी

कार्यालय

निवास

फॅक्स

जिल्हाधिकारी

अमरावती

श्री.शैलेश नवाल

0721

2662522
2662398

2662112

2662843

अकोला

श्री.जितेंद्र पापळकर

0724

2424442

2424441

2424443

यवतमाळ

श्री.एम.देवेंदर सिंह

07232

242501

242301

242211

बुलडाणा

श्री.एस रामामूर्ति

07262

242307

242888

242289

वाशिम

श्री.शण्मू>गराजन एस.

07252

233400

233401

232858

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी

अमरावती

श्री. राम सिध्दतभट्टी

0721

2662942

2662805

 

अकोला

श्री. नरेंद्र लोणकर

0724

2432153

2420874

 

यवतमाळ

श्री.

07232

242383

245462

 

बुलडाणा

श्री. पी.के.दुबे

07262

242969

242680

 

वाशिम

श्री.शरद पाटील

07252

232638

233654

 

निवासी उपजिल्हाधिकारी

अमरावती

श्री.नितीन व्यuवहारे

0721

2662493

2660166

 

अकोला

श्री.संजय खडसे

0724

2435193

2423337

 

यवतमाळ

श्री.ललित व-हाडे

07232

242488

244779

 

बुलडाणा

श्री. दिनेश गिते

07262

242411

242345

 

वाशिम

श्री.शैलेश हिंगे

07252

233653

233657

 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

अमरावती

श्री.अमोल येडके

0721

2662926

2662321

2662926

अकोला

श्री. सौरभ कटारिया

0724

2435213

2435172

2433364

यवतमाळ

श्री.श्रीकृष्ण<नाथ पांचाळ

07232

244251

242268

244471

बुलडाणा

श्रीमती भाग्यश्री विसपूते.

07262

242309

242319

243468

वाशिम

श्री.मंगेश मोहिते

07252

232861

232295

232861

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

अमरावती

श्री.दिलीप मानकर (प्र)

0721

2551123

2551104

 

अकोला

श्री. सुभाष पवार

0724

2427325

2438076

 

यवतमाळ

श्री.विनय ठमके

07232

239525

239124

 

बुलडाणा

श्री.आर.एस.लोखंडे

07262

241825

241824

 

वाशिम

श्री.कालीदास तापी

07252

232884

232295

 

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य)

अमरावती

श्री.तुकाराम टेकाडे

0721

2662932

 

 

अकोला

श्री.सुरज गोहाड

0724

2436938

 

 

यवतमाळ

श्री.अरविंद गुडधे (प्र)

07232

244471

 

 

बुलडाणा

श्रीमती इंदिरा आस्वाbर

07262

242350

 

 

वाशिम

श्री. संजय जोल्हेि (प्र)

07252

232862

 

 

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

अमरावती

श्री.दिलीप मानकर

0721

2662473

 

 

अकोला

श्री.राजीव फडके

0724

2433283

 

 

यवतमाळ

श्री.अरविंद गुडधे

07232

245249

 

 

बुलडाणा

श्री.आर.एस.लोखंडे

07262

242396

 

 

वाशिम

श्री.कालीदास तापी

07252

232152

 

 

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिलाबालकल्याण)

अमरावती

श्री.प्रशांत थोरात

0721

2662934

 

 

अकोला

श्री.विलास मरसाळे

0724

2425754

 

 

यवतमाळ

श्री. व्हीt.एन.जाधव

07232

245318

 

 

बुलडाणा

श्री.अरविंद रामरामे

07262

 

 

 

वाशिम

श्री. संजय जोल्हेt

07252

234503

 

 

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्व च्छvता)

अमरावती

श्री.श्रीराम कुलकर्णी

0721

2551123

 

 

अकोला

श्री.किशोर ढवळे

0724

 

 

 

यवतमाळ

श्री. मनोजकुमार चौधर (प्र)

07232

246900

 

 

बुलडाणा

श्री.ए.टी.तायडे

07262

 

 

 

वाशिम

श्री. सुदाम इस्कािपे

07252

 

 

 

प्रकल्प संचालक, जिल्हा< ग्रामीण विकास यंत्रणा

अमरावती

श्री. प्रशांत थोरात (प्र)

0721

2662149

 

 

अकोला

श्री.सुरज गोहाड (प्र)

0724

2433300

 

 

यवतमाळ

श्री.राजेश कुळकर्णी

07232

245152

 

 

बुलडाणा

श्री.संजय चोपडे (प्र)

07262

242202

 

 

वाशिम

श्री.विनोद वानखडे (प्र)

07252

235374