Pan

डॉ. निधि पाण्डेय (भा.प्र.से)

विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग

अमरावती

नांव

डॉ. निधि पाण्डेय (भा.प्र.से)

वर्तमान पोस्ट आणि पोस्टिंगची तारीख

विभागीय आयुक्त,
अमरावती विभाग, अमरावती
०४.०३.२०२३

वाटप वर्ष

२००१

संवर्ग

महाराष्ट्र

योग्यता

एम.बी.बी.एस.

गृहनगर आणि राज्य

उत्तर प्रदेश

संपर्क क्र.

(कार्यालय) ०७२१-२६६२०३४,२५५२९२३

ई-मेल

divcom[dot]amravati[at]maharashtra[dot]gov[dot]in