ताज्या बातम्या/अद्यतने/सूचना

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ "सक्षम लोकशाहीकरीता सर्वांचे मतदान" मोहीम.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील ई ऑफिस मध्ये उत्कृष्ट काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या व शाखेचा सत्कार

अमरावती विभागात दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्‍या स्‍वीय सहाय्यक व उच्‍चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता सूची

अमरावती विभागात दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतीम सेवा ज्येष्ठतासूची.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता भोजन पुरवठा जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख यांची १२५ वी जयंती साजरी करण्यासाठी प्रस्तावित कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना - शासन निर्णय

डॉ.पंजाबराव देशमुख यांची १२५ वी जयंती साजरी करण्यासाठी प्रस्तावित कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी समितीची बैठक.

प्रबोधिनी येथे शेतकरी आत्महत्या बाबत झालेली आढावा बैठक.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा - २०२२ दिनांक २५/०२/२०२३ व २६/०२/२०२३ च्या परीक्षेचा निकाल जाहिर करणेबाबत.
1.अमरावती    2.अकोला   3.यवतमाळ   4.बुलडाणा   5.वाशीम

ई फेरफार MIS अहवाल (वर्ष-2023-24)

ई - पीक पाहणी मोबाईल ॲप- वापरकर्ता पुस्तिका - जून २०२३.

आदेश- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती कार्यालयातील महिला तक्रार निवारण समिती (पुनर्गठित).

मर्यादित स्पर्धात्मक विभागीय परीक्षा - २०२२ जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ सहायक/ भांडार सहायक/ कॉम्प्युटर या पदावरील कर्मचाऱ्यांमधून वरिष्ठ सहायक पदावर २५% निवडीने भरणे. - निकाल जाहीर करणेबाबत 1.अमरावती    2.अकोला   3.यवतमाळ   4.बुलडाणा   5.वाशीम

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२३-२४ ते २०२५-२६ या वर्षाकरीता भाडे तत्वावरील वाहन पुरवठा करीता तिन वर्षाकरीता दरकरार करण्याकरीता इ-निविदा जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२२-२३ या वर्षातील लेख्याचे लेखापरिक्षण करण्याबाबतचे दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२३-२४ वर्षा करीता वाळवी, उंदीर/घूस, मच्छर व मधमाशा पोळ नियंत्रण वार्षिक दरकरार करण्याबाबतचे दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२३-२४ वर्षा करीता भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता इ-निविदा जाहिरात.

विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील कार्यरत पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ चे स्थिती प्रमाणे तात्पुरती ज्येष्ठता सूची.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता इ-निविदा जाहिरात.

अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची.

अमरावती विभागात दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत स्वीय सहाय्यक व उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

अमरावती विभागात दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील प्रतिनियुक्तीने पद भरती जाहिरात .

जाहीर प्रकटन- विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती येथील विकास शाखेत संगणकीय कामे करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत जाहीर प्रकटन.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम अंतर्गत विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक (कंत्राटी) नेमणूकीची जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.